wiadomosc

Prawo turystyczne

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów organizujących imprezy turystyczne (m.in. biura podróży, agenci, pośrednicy), a także podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (PUNPUT). Naszym klientom proponujemy m.in.:

sporządzenie, weryfikację oraz stałą kontrolę Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych,

obsługę reklamacji konsumenckich,

reprezentacje w postępowaniu polubownym i procesowym z kontrahentami,

reprezentacje przed organami administracji publicznej w tym Marszałkiem Województwa,

reprezentację przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

uregulowanie polityki ochrony danych osobowych w firmie. 

Obsługa prawna przedsiębiorców z branży turystycznej nierozłącznie związana jest z usługami świadczonymi na rzecz konsumentów, dlatego też na ten aspekt kładziemy szczególny nacisk. Nie tylko sporządzamy dokumentację pozbawioną klauzul niedozwolonych (abuzywnych), ale także pomagamy przedsiębiorcom, którzy otrzymali już pozwy z Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów związane ze stosowaniem postanowień zabronionych przez prawo.

Mając na uwadze nakładane na przedsiębiorców z branży turystycznej kary finansowe, świadczymy usługę kompleksowej ochrony prawnej, polegającą na stałym monitorowaniu zmian w prawie i wprowadzaniu ewentualnych korekt w umowach przez nich stosowanych.

Dzięki wieloletniej współpracy z Dolnośląską Izbą Turystyki oraz stałej obsłudze kilkudziesięciu organizatorów turystyki z terenu całej Polski, jesteśmy świadomi tego, jak funkcjonuje branża, w jaki sposób stosować przepisy ustaw aby pomóc w najbardziej skomplikowanych sprawach.

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt kompleksowych wdrożeń dokumentacji wymaganej przy świadczeniu usług on-line dla firm z branż turystycznych i okołoturystycznych. W gronie naszych Klientów są podmioty, które stworzyły portale internetowe i aplikacje związane z branżą turystyczną.