wiadomosc
KonradBończak

Radca Prawny

W Kancelarii zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w ramach której redaguję i opiniuję umowy, sporządzam analizy prawne, uczestniczę w negocjacjach handlowych i mediacjach, a także reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych. Biegle poruszam się w tematyce prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

telefonmailLinkedin
Konrad

W 2014 roku ukończyłem aplikację radcowską i zostałem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno jako prawnik doradzający przedsiębiorcom w ramach zewnętrznych kancelarii prawnych, jak również jako radca prawny funkcjonujący w wewnętrznej strukturze organizacyjnej firmy. Pozwoliło mi to dobrze zrozumieć kontekst biznesowy powierzanych mi zagadnień oraz poznać szerokie spektrum wyzwań, jakie stają przed przedsiębiorcami w ich bieżącej działalności. Posiadam bogate doświadczenie w zakresie prawnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, co pozwala mi spojrzeć na analizowane zagadnienia w szerszym kontekście i dzięki temu lepiej dobierać optymalne rozwiązania dla klientów Kancelarii.

W Kancelarii odpowiadam za kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w specjalizacji:

• prawo gospodarcze: redaguję i opiniuję umowy, sporządzam analizy prawne, uczestniczę w negocjacjach handlowych i mediacjach gospodarczych;

• spory sądowe: reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych;

• prawo własności intelektualnej: dbam o właściwe zabezpieczenie niematerialnych składników majątku firmy. Reprezentuję klientów Kancelarii w postępowaniach o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej.

Dążę do pełnego zrozumienia potrzeb klienta i wdrożenia kompleksowych rozwiązań. W pracy satysfakcję daje mi rozwiązanie problemu.

Jestem komplementariuszem w spółce ENSIS Kancelaria Radców Prawnych Kazimierczak, Bończak, Błaszkowski i Wspólnicy sp.k.

Napisz do nas!

sprawdźmy jak możemy Ci pomóc